1608 II

לפרטים נוספים צרו קשר

1608 II

ה- II1608- הינה קונסולה אולפנית מבית API, גרסה עדכנית וממשיכת דרכה של קונסולת ה 1608 הנפלאה בשילוב פיצ׳רים חדשים.
הקונסולה מיועדת לאולפני הקלטה ואולפני פרוייקטים קטנים כגדולים, מגיעה בגדלים שונים של ,1632 ו48- ערוצים בהתאם לצרכי האולפן.

הקונסולה מוכוונת הקלטה ומיקס בקונפיגורציה של אפיק סיגנאל יחיד לכל ערוץ כאשר כל אחד
מהערוצים )c548 )מכיל קדם מגבר )212( המבוסס על מגבר האופ- אמפ 2520 המפורסם של
החברה ומספק הגבר של עד db,55 כניסת מיקרופון וליין, EQ מסדרה 500 הניתן להחלפה בכל מודול מהסדרה )הקונפיגורציה הבסיסית של הקונסולה מגיעה עם 12 מודולים פרמטרים מדגם a550 ו4- מודולים גרפיים מדגם a,560 אך ניתן להזמין ו/או לשלב מודולים שונים על פי הצורך(, 8 שליחות aux עבור אפקטים ואוזניות, ניתוב ל 8 אפיקי סיכום )bus), ופיידר mm.100

הקונסולה מצויידת ב Bridge Meter גדול מדוייק ומואר המסוגל להציג עבור כל ערוץ את
האינפורמציה של כניסת המיקרופון, של כניסת הליין או של יציאת הדיירקט – לבחירתנו .
בנוסף קיימים כמובן מיטרים לשליחות ה-aux ול-busses, לחזרות האפקטים וכמו כן לערוצי
המאסטר.
הקונסולה מצויידת ב4- חזרות סטריאו עם פיידרים באורך מלא, ובנוסף מכילה זיווד ל 8- מודולים נוספים מסדרה 500 המאפשרים הוספה של אקולייזרים, קומפרסורים או כל מעבד אחר מהסדרה אל תוך הקונסולה ושילובים בשרשרת הסיגנאל של הערוצים, אפיקי ה- bus, חזרות האפקטים כמובן ערוץ המאסטר.
מרכז השליטה של הקונסולה מכיל מערכת מוניטורינג התומכת סטריאו וסראונד עם שליטת ווליום איכותית, מגוון רחב של כניסות הזנה, יציאה ל 3- מערכות מוניטורים, טוקבק מובנה, מגבר אוזניות ומגוון אפשרויות נוספות.

מערכת אופציונאלית לקונסולה הינה – אוטומציה מתקדמת מסוג automation touch final המצויה גם באחיותיה הגדולות של הקונסולה – 2448 ו- vision. המערכת הינה פנימית, נשלטת על ידי מסך מגע על גבי הקונסולה עצמה ואינה מצריכה מחשב חיצוני נוסף. המערכת מאפשרת ביצוע אוטומציה מלאה של כל הפייד רים הגדולים כולל ערוץ המאסטר, שליטה על חזרות האפקטים, מיוט, אינסרט, ובנוסף משלבת אינטגרציה עם ה-daw